ترجمه گواهی کار صادر شده از نهادهای دولتی

گواهی‌های کار صادر شده از دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل ترجمه و تأیید است.

دارالترجمه رسمی آراد شماره ۱۶۸ طی ۱۲ سال، خدمات بی شائبه با بهره‎مندی از مترجمان زبده و کارآزموده و علاقه‎مند امکان ترجمه سریع و با دقت حداکثری و کیفیت بالا را فراهم نموده است. رعایت قوانین قوه قضاییه در ترجمه و تأیید شرایط طبق قانون، توسط این دفتر، جهت سهولت در امر پیشبرد کار شماست.