لیست تعرفه های خدمات ترجمه رسمی دارالترجمه رسمی آراد

نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه به شرح زیر می باشد:

ردیف

نوع سند

قیمت (ریال)

۱

ریزنمرات دبیرستان پیش دانشگاهی (هر ترم)

۱۵۰۰۰۰

۲

ریزنمرات دانشگاه (هر ترم)

۱۸۰۰۰۰

۳

کارت شناسایی

۲۰۰۰۰۰

 

۴

کارت معافیت

۵

کارت ملی

۶

شناسنامه

۲۵۰۰۰۰

۷

ابلاغیه – اخطار قضاییه

۳۰۰۰۰۰

۸

برگه مرخصی

۹

توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

۱۰

جواز اشتغال به کار

۱۱

حکم بازنشستگی (کوچک)

۱۲

دفترچه بیمه

۱۳

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی

۱۴

ریزنمرات دبستان- راهنمایی (هرسال)

۱۵

سند تلفن همراه

۱۶

فیش مستمری (کوچک)

۱۷

کارت بازرگانی هوشمند

۱۸

کارت عضویت نظام مهندسی

۱۹

کارت نظام پزشکی

۲۰

کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

۲۱

کارت پایان خدمت

۲۲

گزارش ورود و خروج از کشور

۲۳

گواهی اشتغال به تحصیل

۲۴

گواهی تجرد- تولد- فوت

۲۵

گواهینامه رانندگی

۲۶

گواهی ریزنمرات دانشگاه

۲۷

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

۲۸

گواهی عدم سو پیشینه

۲۹

گذرنامه (بدون رویداد)

۳۵۰۰۰۰

۳۰

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

۴۰۰۰۰۰

۳۱

اساسنامه ثبت شرکت های فرمی (هر صفحه)

۴۵۰۰۰۰

۳۲

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

۳۳

انواع قبض (مالیات-پرداخت بیمه-اب و برق…)

۳۴

برگ تشخیص مالیات-مالیات قطعی (هر صفحه)

۳۵

برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

۴۵۰۰۰۰

۳۶

برگ جلب-احضاریه

۳۷

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)

۳۸

پروانه دائم پزشکی

۳۹

پروانه مطب-پروانه مسئولیت فنی

۴۰

پروانه نشر و انتشارات

۴۱

پروانه وکالت

۴۲

پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر)

۴۳

تقدیرنامه و لوح سپاس-حکم قهرمانی (کوچک)

۴۴

ثبت علائم تجاری-ثبت اختراع

۴۵

جواز دفن

۴۶

جواز کسب
۴۷ ریزمکالمات تلفن (هر صفحه)

۴۸

سرفصل دروس (هر صفحه)

۴۹

سند وسائط نقلیه سبک

۵۰

فیش حقوقی (کوچک)

۵۱

فیش مستمری (بزرگ)

۵۲

کارت مباشرت

۵۳

کارنامه توصیفی ابتدایی (هر صفحه)

۵۴

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن

۵۵

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

۵۶

گواهی بانک یا سپرده بانکی

۵۷

گواهی پایان تحصیلات کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا

۵۸

گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)

۵۹

گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

۶۰

گواهی ها (سایر موارد)

۶۱

لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰ نفر)

۶۲

حکم افزایش حقوق-حکم بازنشستگی

۵۰۰۰۰۰

۶۳

اگهی تاسیس (ثبت شرکت ها-روزنامه رسمی)

۶۰۰۰۰۰

۶۴

اجاره نامه-بنچاق-صلح نامه محضری (هر صفحه)

۶۵

اساسنامه-ثبت شرکت غیرفرمی (هر صفحه)

۶۶

بیمه شخص ثالث-قرارداد بیمه (هر صفحه)

۶۷

ترازنامه شرکت ها-اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)

۶۸

تقدیرنامه-لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ)

۶۹

پروانه پایان کارساختمان (هر صفحه)

۷۰

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)

۷۱

پروانه مهندسی (هر صفحه)

۷۲

پرینت های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر)

۷۳

حکم اعضای هیئت علمی-حکم کارگزینی

۷۴

دفترچه بازرگانی

۶۰۰۰۰۰

۷۵

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

۷۶

فیش حقوقی (بزرگ)

۷۷

قرارداد استخدامی (هر صفه)

۷۸

کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)

۷۹

گواهی پزشکی-گزارش پزشکی-گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)

۸۰

گواهی حصر وراثت

۸۱

لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)

۸۲

مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)

۸۳

موافقت اصولی

۸۴

دفترچه وکالت

۶۵۰۰۰۰

۸۵

اوراق محضری (تعهدنامه-رضایت نامه-استشهادنامه-اقرارنامه)(هر صفحه)

۷۵۰۰۰۰

۸۶

بارنامه (هر صفحه)

۸۷

برگ ازمایش پزشکی (بزرگ)

۸۸

برگ سبز گمرکی (هر صفحه)

۸۹

برگ نظریه کارشناسی ملک

۹۰

پروانه بهره برداری (پشت و رو)

۹۱

جواز تاسیس

۹۲

سند ازدواج یا رونوشت ان

۹۳

سند وسائط نقلیه سنگین

۹۴

سند مالکیت (دفترچه ای)

۹۵

قیم نامه (هر صفحه)

۹۶

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

۹۷

مالیات بر ارث (هر صفحه)

۹۸

وکالتنامه (نیم برگ)

۹۹

اظهارنامه-تقاضای ثبت شرکت-شرکت نامه (پشت و رو)

۱۰۵۰۰۰۰

۱۰۰

اوراق قضایی (دادنامه- رای دادگاه-پرونده حقوقی)(هر صفحه)

۱۰۱

سند طلاق یارونوشت آن

۱۰۲

سند مالکیت (تک برگی)

۱۰۳

قرارداد (هر صفحه)

۱۰۴

وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)

تبصره ۱
 در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزود می شود:

الف- هزینه های دفتری(کپی ، پلمپ و …)
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید
پ- ترجمه هر انتقال در سند ملک

تبصره ۲
برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر ، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۳۰۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳
هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با ان برای هر نسخه ۲۵% هزینه ترجمه می باشد اما برای می باشد اما برای مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود.

تبصره ۴
هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۵
منظور از هر صفحه صفحات A۴ تا ۲۰ سطر می باشد.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی(فنی) قوه قضاییه