لیست تعرفه های خدمات ترجمه رسمی دارالترجمه رسمی آراد

نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه به شرح زیر می باشد:

ردیف

نوع سند

قیمت (ریال)

۱

ترجمه  ریزنمرات دبیرستان پیش دانشگاهی (هر ترم)

۱۵۰۰۰۰

۲

ترجمه  ریزنمرات دانشگاه (هر ترم)

۱۸۰۰۰۰

۳

ترجمه  کارت شناسایی

۲۰۰۰۰۰

 

۴

ترجمه  کارت معافیت

۵

ترجمه  کارت ملی

۶

ترجمه  فوری شناسنامه

۲۵۰۰۰۰

۷

ترجمه  ابلاغیه – اخطار قضاییه

۳۰۰۰۰۰

۸

ترجمه  فوری برگه مرخصی

۹

ترجمه  فوری توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

۱۰

ترجمه  فوری جواز اشتغال به کار

۱۱

ترجمه  حکم بازنشستگی (کوچک)

۱۲

ترجمه  دفترچه بیمه

۱۳

ترجمه  دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی

۱۴

ترجمه  ریزنمرات دبستان- راهنمایی (هرسال)

۱۵

ترجمه  فوری سند تلفن همراه

۱۶

ترجمه فوری  فیش مستمری (کوچک)

۱۷

ترجمه رسمی فوری کارت بازرگانی هوشمند

۱۸

ترجمه  فوری کارت عضویت نظام مهندسی

۱۹

ترجمه رسمی فوری کارت نظام پزشکی

۲۰

ترجمه  کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن

۲۱

ترجمه  کارت پایان خدمت

۲۲

ترجمه  گزارش ورود و خروج از کشور

۲۳

ترجمه  گواهی اشتغال به تحصیل

۲۴

ترجمه  گواهی تجرد- تولد- فوت

۲۵

ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی

۲۶

ترجمه رسمی گواهی ریزنمرات دانشگاه

۲۷

ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

۲۸

ترجمه رسمی گواهی عدم سو پیشینه

۲۹

ترجمه رسمی گذرنامه (بدون رویداد)

۳۵۰۰۰۰

۳۰

ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

۴۰۰۰۰۰

۳۱

ترجمه رسمی اساسنامه ثبت شرکت های فرمی (هر صفحه)

۴۵۰۰۰۰

۳۲

ترجمه رسمی اوراق مشارکت و اوراق قرضه

۳۳

ترجمه رسمی انواع قبض (مالیات-پرداخت بیمه-اب و برق…)

۳۴

ترجمه رسمی برگ تشخیص مالیات-مالیات قطعی (هر صفحه)

۳۵

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

۴۵۰۰۰۰

۳۶

ترجمه رسمی برگ جلب-احضاریه

۳۷

ترجمه رسمی برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)

۳۸

ترجمه رسمی پروانه دائم پزشکی

۳۹

ترجمه رسمی پروانه مطب-پروانه مسئولیت فنی

۴۰

ترجمه رسمی پروانه نشر و انتشارات

۴۱

ترجمه رسمی پروانه وکالت

۴۲

ترجمه رسمی پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر)

۴۳

ترجمه رسمی تقدیرنامه و لوح سپاس-حکم قهرمانی (کوچک)

۴۴

ترجمه رسمی ثبت علائم تجاری-ثبت اختراع

۴۵

ترجمه رسمی جواز دفن

۴۶

ترجمه رسمی جواز کسب
۴۷ ترجمه رسمی ریزمکالمات تلفن (هر صفحه)

۴۸

ترجمه رسمی سرفصل دروس (هر صفحه)

۴۹

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سبک

۵۰

ترجمه رسمی فیش حقوقی (کوچک)

۵۱

ترجمه رسمی فیش مستمری (بزرگ)

۵۲

ترجمه رسمی کارت مباشرت

۵۳

ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدایی (هر صفحه)

۵۴

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن

۵۵

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

۵۶

ترجمه رسمی گواهی بانک یا سپرده بانکی

۵۷

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا

۵۸

ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)

۵۹

ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

۶۰

ترجمه رسمی گواهی ها (سایر موارد)

۶۱

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰ نفر)

۶۲

ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق-حکم بازنشستگی

۵۰۰۰۰۰

۶۳

ترجمه رسمی آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها-روزنامه رسمی)

۶۰۰۰۰۰

۶۴

ترجمه رسمی اجاره نامه-بنچاق-صلح نامه محضری (هر صفحه)

۶۵

ترجمه رسمی ترجمه رسمی اساسنامه-ثبت شرکت غیرفرمی (هر صفحه)

۶۶

ترجمه رسمی بیمه شخص ثالث-قرارداد بیمه (هر صفحه)

۶۷

ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها-اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)

۶۸

ترجمه رسمی تقدیرنامه-لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ)

۶۹

ترجمه رسمی پروانه پایان کارساختمان (هر صفحه)

۷۰

ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)

۷۱

ترجمه رسمی پروانه مهندسی (هر صفحه)

۷۲

ترجمه رسمی پرینت های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر)

۷۳

ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی-حکم کارگزینی

۷۴

ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی

۶۰۰۰۰۰

۷۵

ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

۷۶

ترجمه رسمی فیش حقوقی (بزرگ)

۷۷

ترجمه رسمی قرارداد استخدامی (هر صفه)

۷۸

ترجمه رسمی کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)

۷۹

ترجمه رسمی گواهی پزشکی-گزارش پزشکی-گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)

۸۰

ترجمه رسمی گواهی حصر وراثت

۸۱

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)

۸۲

ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)

۸۳

ترجمه رسمی موافقت اصولی

۸۴

ترجمه رسمی دفترچه وکالت

۶۵۰۰۰۰

۸۵

ترجمه رسمی اوراق محضری (تعهدنامه-رضایت نامه-استشهادنامه-اقرارنامه)(هر صفحه)

۷۵۰۰۰۰

۸۶

ترجمه رسمی بارنامه (هر صفحه)

۸۷

ترجمه رسمی برگ ازمایش پزشکی (بزرگ)

۸۸

ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی (هر صفحه)

۸۹

ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی ملک

۹۰

ترجمه رسمی پروانه بهره برداری (پشت و رو)

۹۱

ترجمه رسمی جواز تاسیس

۹۲

ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت ان

۹۳

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سنگین

۹۴

ترجمه رسمی سند مالکیت (دفترچه ای)

۹۵

ترجمه رسمی قیم نامه (هر صفحه)

۹۶

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

۹۷

ترجمه رسمی مالیات بر ارث (هر صفحه)

۹۸

ترجمه رسمی وکالتنامه (نیم برگ)

۹۹

ترجمه رسمی اظهارنامه-تقاضای ثبت شرکت-شرکت نامه (پشت و رو)

۱۰۵۰۰۰۰

۱۰۰

ترجمه رسمی اوراق قضایی (دادنامه- رای دادگاه-پرونده حقوقی)(هر صفحه)

۱۰۱

ترجمه رسمی سند طلاق یارونوشت آن

۱۰۲

ترجمه رسمی سند مالکیت (تک برگی)

۱۰۳

ترجمه رسمی قرارداد (هر صفحه)

۱۰۴

ترجمه رسمی وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)
تعرفه ترجمه فوری

تبصره ۱
 در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزود می شود:

الف- هزینه های دفتری(کپی ، پلمپ و …)
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید
پ- ترجمه هر انتقال در سند ملک

تبصره ۲
برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر ، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۳۰۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳
هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با ان برای هر نسخه ۲۵% هزینه ترجمه می باشد اما برای می باشد اما برای مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود.

تبصره ۴
هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۵
منظور از هر صفحه صفحات A۴ تا ۲۰ سطر می باشد.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی(فنی) قوه قضاییه