لیست تعرفه های خدمات ترجمه رسمی دارالترجمه رسمی آراد نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

نوع سند

هزینه ترجمه(ریال)

۱ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۰۰/۰۰۰
۲ ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۲۰/۰۰۰
۳ کارت شناسایی ۱۵۰/۰۰۰
۴ کارت معافیت ۱۵۰/۰۰۰
۵ کارت ملی ۱۵۰/۰۰۰
۶ ابلاغیه، اخطار قضایی ۲۰۰/۰۰۰
۷ برگه مرخصی ۲۰۰/۰۰۰
۸ توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۲۰۰/۰۰۰
۹ جواز اشتغال به کار ۲۰۰/۰۰۰
۱۰ حکم بازنشستگی (کوچک) ۲۰۰/۰۰۰
۱۱ دفترچه بیمه ۲۰۰/۰۰۰
۱۲ دیپلم پایان تحصیلات متوسط یا پیش دانشگاهی ۲۰۰/۰۰۰
۱۳ ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۲۰۰/۰۰۰
۱۴ سند تلفن همراه ۲۰۰/۰۰۰
۱۵ شناسنامه ۲۰۰/۰۰۰
۱۶ فیش مستمری (کوچک) ۲۰۰/۰۰۰
۱۷ کارت بازرگانی هوشمند ۲۰۰/۰۰۰
۱۸ کارت عضویت نظام مهندسی ۲۰۰/۰۰۰
۱۹ کارت نظام پزشکی ۲۰۰/۰۰۰
۲۰ کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن ۲۰۰/۰۰۰
۲۱ کارت پایان خدمت ۲۰۰/۰۰۰
۲۲ گزارش ورود و خروج از کشور ۲۰۰/۰۰۰
۲۳ گواهی اشتغال به تحصیل ۲۰۰/۰۰۰
۲۴ گواهی تجرد، تولد، فوت ۲۰۰/۰۰۰
۲۵ گواهینامه رانندگی ۲۰۰/۰۰۰
۲۶ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۲۰۰/۰۰۰
۲۷ گواهی عدم خسارت خودرو(نیم برگ) ۲۰۰/۰۰۰
۲۸ گواهی عدم سوءپیشینه ۲۰۰/۰۰۰
۲۹ اساسنامه ثبت شرکتها فرمی(هر صفحه) ۳۰۰/۰۰۰
۳۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۳۰۰/۰۰۰
۳۱ انواع قبض(مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و … ۳۰۰/۰۰۰
۳۲ برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی(هر صفحه) ۳۰۰/۰۰۰
۳۳ برگ آزمایش پزشکی(کوچک) ۳۰۰/۰۰۰
۳۴ برگ جلب، احضاریه ۳۰۰/۰۰۰
۳۵ برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی(هر صفحه) ۳۰۰/۰۰۰
۳۶ پروانه دائم پزشکی ۳۰۰/۰۰۰
۳۷ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۳۰۰/۰۰۰
۳۸ پروانه نشر و انتشارات ۳۰۰/۰۰۰
۳۹ پروانه وکالت ۳۰۰/۰۰۰
۴۰ پرینت های بانکی کوچک(تا ۱۰ سطر) ۳۰۰/۰۰۰
۴۱ تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) ۳۰۰/۰۰۰
۴۲ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۳۰۰/۰۰۰
۴۳ جواز دفن ۳۰۰/۰۰۰
۴۴ جواز کسب ۳۰۰/۰۰۰
۴۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۳۰۰/۰۰۰
۴۶ ریز مکالمات تلفن(هر صفحه) ۳۰۰/۰۰۰
۴۷ سر فصل دروس(هر صفحه) ۳۰۰/۰۰۰
۴۸ سند وسایط نقلیه سبک ۳۰۰/۰۰۰
۴۹ فیش حقوقی(کوچک) ۳۰۰/۰۰۰
۵۰ فیش مستمری(بزرگ) ۳۰۰/۰۰۰
۵۱ کارت مباشرت ۳۰۰/۰۰۰
۵۲ کارنامه توصیفی ابتدایی(هر صفحه) ۳۰۰/۰۰۰
۵۳ کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۳۰۰/۰۰۰
۵۴ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۳۰۰/۰۰۰
۵۵ گذرنامه(بدون روادید) ۳۰۰/۰۰۰
۵۶ گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۳۰۰/۰۰۰
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۳۰۰/۰۰۰
۵۸ گواهی فنی و حرفه‎ای (یک رو) ۳۰۰/۰۰۰
۵۹ گواهی عدم خسارت خودرو(تمام برگ) ۳۰۰/۰۰۰
۶۰ گواهی ها(سایر موارد) ۳۰۰/۰۰۰
۶۱ لیست بیمه کارکنان کوچک(تا ده نفر) ۳۰۰/۰۰۰
۶۲ اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری(هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۶۳ اسناسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۶۴ بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه(هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۶۵ ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی(هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۶۶ نقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی(بزرگ) ۴۰۰/۰۰۰
۶۷ پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۶۸ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختماان(هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۶۹ پروانه مهندسی(هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۷۰ پرینت های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر) ۴۰۰/۰۰۰
۷۱ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی ۴۰۰/۰۰۰
۷۲ حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۴۰۰/۰۰۰
۷۳ دفترچه بازرگانی ۴۰۰/۰۰۰
۷۴ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۴۰۰/۰۰۰
۷۵ فبش حقوقی(بزرگ) ۴۰۰/۰۰۰
۷۶ قرارداد استخدامی (هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۷۷ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۷۸ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۷۹ گواهی حصر وراثت ۴۰۰/۰۰۰
۸۰ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۸۱ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۴۰۰/۰۰۰
۸۲ موافقت اصولی ۴۰۰/۰۰۰
۸۳ آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۵۰۰/۰۰۰
۸۴ اوراق محضری(تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) (هر صفحه) ۵۰۰/۰۰۰
۸۵ بارنامه(هر صفحه) ۵۰۰/۰۰۰
۸۶ برگ آزمایش پزشکی(بزرگ) ۵۰۰/۰۰۰
۸۷ برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۵۰۰/۰۰۰
۸۸ برگ نظریه کارشناسی ملک ۵۰۰/۰۰۰
۸۹ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۵۰۰/۰۰۰
۹۰ جواز تأسیس ۵۰۰/۰۰۰
۹۱ دفترچه وکالت ۵۰۰/۰۰۰
۹۲ سند ازدواج با رونوشت آن ۵۰۰/۰۰۰
۹۳ سند وسایط نقلیه سنگین ۵۰۰/۰۰۰
۹۴ سند مالکیت (دفترچه ای) ۵۰۰/۰۰۰
۹۵ قیم نامه(هر صفحه) ۵۰۰/۰۰۰
۹۶ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۵۰۰/۰۰۰
۹۷ مالیات بر ارث (هر صفحه) ۵۰۰/۰۰۰
۹۸ وکالتنامه (نیم برگ) ۵۰۰/۰۰۰
۹۹ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه(پشت و رو) ۷۰۰/۰۰۰
۱۰۰ اوراوق قضایی(دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) ۷۰۰/۰۰۰
۱۰۱ سند طلاق یا رونوشت آن ۷۰۰/۰۰۰
۱۰۲ سند مالکیت (تک برگی) ۷۰۰/۰۰۰
۱۰۳ قرارداد (هر صفحه) ۷۰۰/۰۰۰
۱۰۴ وکالتنامه برگ(هر صفحه) ۷۰۰/۰۰۰

تبصره ۱- در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به هزینه‎های مذکور در نرخ نامه افزوده می‎شود:

الف) هزینه های دفتری (کپی، پلمپ و …)،
ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر، امضا یا روادید،
ج) ترجمه هر انتقال در سند مالکیت.

تبصره ۲- برای هر مورد ثبت وقایع  ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۲۵۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می‎شود.

تبصره ۳- هزینه نسخه اضافه در هر زمان ۲۵% هزینه ترجمه می‎باشد و پس از شش ماه نسخه اول کار جدید محسوب می‎شود.

تبصره ۴- ارائه رسید مشتمل بر نوع، تعداد، مشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل، زمان استرداد و میزان دستمزد در هنگام دریافت مدارک توسط دفاتر ترجمه رسمی الزامی است.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی(فنی) قوه قضاییه