ترجمه اداری، تجاری

اطلاعات و ارتباطات در زمینه امور تجاری و بازرگانی در حال رشد روزافزون است و ایجاد خدمات و سرویس هایی همسو با این پیشرفت در جامعه احساس می شود.

با توجه به امر، دارالترجمه آراد جهت پیشرفت جامعه و دست اندرکاران آن در بخش تجاری و بازرگانی تصمیم گرفته است که به صورت تخصصی به این مهم بپردازد. این دفتر با در نظر گرفتن امکانات دسترسی به ترجمه هرچه سریع تر، دقیق تر و موازی با پیشرفت امور تجاری و بازرگانی و با بهره مندی از مترجمان باسابقه و زبده در خدمت مشتریان گرامی می باشد.

ترجمه اوراق اداری از لحاظ مالی و زمان همیشه یکی از دغدغه های من بوده است هزینه و زمان زیاد برای کاری که من در هفته چندین بار به آن احتیاج دارم دردسری شده بود تا با خدمات ترجمه اداری و تجاری آراد آشنا شدم.

ماندانا سروری / داده های نوین سبز

پر کردن فرم ها یکی از عمده ترین مشکلات این نوع ترجمه بود کوچکترین اشتباهی باعث مغایرت میشد و کل زحمت ما به انجام دوباره می رسید ولی قرارداد اداری تجاری آراد کلیه اطلاعات ما را ثبت کرده و هربار با همان دقت کارها را انجام می دهد.

علیرضا مهدوی / داده های نوین سبز

بردن برای ترجمه، چک کردن ده باره و تحویل اوراق و … به عهده من بود در شرکت اما اکنون آراد تمام این کارها را آنلاین انجام می دهد و من برای بسیاری از کارهای دیگر که در راهبری شرکت حیاتی است وقت دارم و به آنها رسیدگی می کنم.

فرهاد زرافکن / داده های نوین سبز