ترجمه دانشجویی (ویژه)

برای ترجمه ی متون دانشجویی به پیش نیازهایی باید توجه کرد. پیش نیازها می تواند موارد زیر باشد:

– انتخاب مرتبط و مناسب به موضوع پروژه جهت ترجمه،

– از مدت زمان ارائه مقاله ۳ سال نگذشته باشد،

– از منابع معتبر باشد،

– مقاله نه خیلی کلی و نه خیی جزئی باشد،

– مفهوم مقاله با مطالعه ی چکیده، مقدمه و نتیجه ی آن باید روشن باشد.

دارالترجمه آراد با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده در بالا و با همکاری بهترین مترجمان و با قیمت مناسب برای دانشجویان عزیز خدمات خود را ارائه می دهد.

موفقیت شما در پیشبرد علم و دانش هدف ماست.