ترجمه رسمی چیست و به چه منظوری انجام می شود؟

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی چیست و به چه منظوری انجام می شود؟به ترجمه ی مدارک رسمی حقوقی و حقیقی که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و بر روی اوراق رسمی مربوطه صورت گرفته باشد ترجمه رسمی گفته می شود.

شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی

شرایط تایید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی
ترجمه رسمی مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
ترجمه رسمی و تایید ارزشنامه های تحصیلی

ترجمه رسمی و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ترجمه رسمی و تایید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی
ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی
ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی-ترجمه رسمی مکتوب-ترجمه رسمی غیر مکتوب-ترجمه معمولی-ترجمه خوب-ترجمه عالی-ترجمه شفاهی رسمی-ترجمه شفاهی غیر رسمی

ده نکته برای تبدیل شدن به مترجم موفق

دارالترجمه رسمی حرفه ای

ده نکته برای تبدیل شده به مترجم موفق-نکته اول: یک مترجم حرفه ای، داشتن دانش کامل از زبانهای مبدأ و مقصد می باشد. باید بین زبانهایی که فرد از آنها و یا به آنها ترجمه می¬کند تفاوت وجود داشته باشد.

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه دولتی

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه دولتی

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه دولتی-اگر دانشجوی دانشگاه های زیر هستید فرآیند تاییدید مدارک فارغ التحصیلی، پیش از اقدام برای ترجمه رسمی مدارک، در همین دانشگاه ها صورت می گیرد و نیازی به تاییدیه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم نیست.

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد

برای دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران اعم از آزاد و غیر انتفاعی و دولتی و علمی کاربردی، خیلی متفاوت نیست.هر گونه پرسش در ارتباط با ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد، تماس با با کارشناسان دارالترجمه رسمی آراد

نکات مهم در ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

نکات مهم در ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

نکات مهم ترجمه رسمی مدارک تحصیلی
در زیر نکات مهم برای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی آورده شده است.

۱- تلاش کنید تا هر ترجمه ای انجام گردید، حتما در اختیار یک کارشناس زبان انگلیسی قرار بگیرد تا حتما سند ترجمه شده بدون اشکال بررسی و در اختیار دانشگاه مقصد قرار بگیرد. فهرست مترجمان رسمی در سایت قوه قضایی موجود است.

گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری

گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری

گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری-ترجمه رسمی مدارک تحصیلی داوطلبان تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور-مهر ترجمه رسمی کلیه مترجمان رسمی دادگستری استان ها، باید به تایید وزارت دادگستری کشورمان رسیده تا اصالت مهر مترجم رسمی تایید گردد

مشکلات ترجمه و مترجم

مشکلات ترجمه

مشکلات ترجمه و مترجم-مسائل و مشکلاتی که در زمینه ترجمه وجود دارد را می‌توان به دو گروه تقسیم بندی کرد: مشکلات مربوط به مترجم- مشکلات مربوط به ماهیت زبان‌ها

ترجـمه رسـمی اسـناد و مدارک با تایید دادگستری

ترجمه مدارک با تایید دادگستری

ترجـمه رسـمی اسـناد و مدارک توسط مترجمین رسمی قوه ی قضائیه با تائیـد دادگستری و امور خـارجه و سایر تائیدات توسط کارشناسان گروه ترجمه رسمی آراد در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

تماس بگیرید!