ترجمه رسمی مدارک تحصیلی داوطلبان تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور

نخستین درخواست کلیه دانشگاه ها در سراسر جهان است. مدارک شما به هر زبانی که باشد، باید توسط یک مترجم رسمی به انگلیسی ترجمه یا اصالت آن به تایید مهر ترجمه رسمی برسد.

مهر ترجمه رسمی کلیه مترجمان رسمی دادگستری استان ها، باید به تایید وزارت دادگستری کشورمان رسیده تا اصالت مهر مترجم رسمی تایید گردد. از مهر سال گذشته، هزینه های ترجمه  افزایش یافته است و سال گذشته برخورد جدی با مترجمان  غیر مجاز صورت گرفته است که نشان می دهد قوه قضاییه برای تخصصی تر شدن این موضوع در تلاش است.

بسیاری از دانشگاه های خارج از کشور از شما درخواست خواهند نمود تا مدارک خود را به تایید وزارت امور خارجه کشور نیز برسانید که معمولا پس از ترجمه  مدارک و تایید مهر ترجمه رسمی توسط وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه کشورمان در گام آخر، به تایید مدارک می پردازد.

همه این ها در شرایطی است که مدارک شما به تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم رسیده باشد.

توجه داشته باشید که وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، اصالت مهر مترجم رسمی و دادگستری را تایید می کنند و اصلا کاری به صحت ترجمه صورت گرفته شده ندارند. این قضیه در داخل مهر های این دو وزارت خانه نیز به صورت شفاف بیان شده است.

اکنون چند سالی است که هزینه ترجمه رسمی به خصوص ابطال تمبر و مهر وزارت خانه های دادگستری و امور خارجه افزایش قابل ملاحظه ای را دیده و به همین خاطر، هزینه ترجمه  و ممهور کردن مدارک، بسیار سنگین است. پس باید به برخی نکات در قضیه ترجمه  توجه بفرمایید تا هم در وقت و هم در هزینه های گزافی صرفه جویی نمایید.
هزینه ممهور کردن مدارک ترجمه رسمی به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران، از سال ۹۴ افزایش قابل توجهی یافته است. برای کاهش هزینه ها، ابتدا از دانشگاه مقصد سوال کنید که آیا نیاز به درج مهر وزارتین زیر برگه های ترجمه رسمی شده را دارند یا خیر.

اگر نیاز نداشتند، از صرف هزینه زاید جلوگیری فرمایید.

چه فرآیند اپلای به صورت اینترنتی و چه به صورت سنتی و ارسال مدارک با پست باشد، شما باید یک سری اصول را در آماده کردن مدارک مورد نیاز رعایت کنید تا به این واسطه، هم احتمال ریجکت شدن مدارک خود را کاهش دهید و هم شانس قبولی را افزایش دهید.

به نظر می رسد موضوع ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، یکی از گام های مهم می باشد. علت ترجمه  مدارک قبل از ارسال آن به دانشگاه مورد نظر آن است که برگردان عناوینی که در مدارک شما به زبان فارسی مطرح شده است، با دقت و نظر مطلوبی توسط یک مترجم با صلاحیت و مورد تایید صورت بگیرد.

مترجم با صلاحیت، تنها مترجمان رسمی هستند که مورد تایید اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه قرار دارند و اجازه ترجمه رسمی به آن ها داده شده است.

ترجمه رسمی اهمیت دارد.

هر مترجمی که آموزش دیده و صلاحیت دار نباشد، نباید مدارک رسمی را ترجمه کند و به همین خاطر، مترجمان رسمی که صحت ترجمه آن ها از نظر علم ترجمه برای مسئولان رسمی کشور مسجل شده است، مجوز ترجمه رسمی مدارک گوناگون را دارند.

ترجمه رسمی مدارک شما سبب می شود تا هم ترجمه سلیس و روان و صحیحی از همه نظر در اختیار شما باشد،، هم دانشگاه مقصد متوجه شود که اصالت ترجمه و اصالت مدرک شما، به تایید بالاترین مقامات قضایی و امور خارجه رسیده است یا خیر؟

نهایتا این امر سبب می شود تا مخاطب مدرک شما که مسئول پذیرش آن دانشگاه است، تصویر روشن و واضحی از مفاد درسی گذرانده شده شما در مقطع تحصیلی داشته باشد و بدون اشکالات گرامری و ترجمه ای، ترجمه مطلوبی را در اختیار داشته باشد.

توجه داشته باشید اصولا مدارک تحصیلی که توسط مترجمان غیر رسمی ترجمه شده است، ممهور به مهر وزارت خانه های ایران قرار نخواهد گرفت و معمول ترجمه هایی که این دو مهر را نداشته باشد، از طرف دانشگاه ها به عنوان certificated copies شناخته نخواهد شد. چرا که امر officially translated بر آن صورت نگرفته است.

در برخی موارد مشاهده شده است که دانشگاه ها پس از صدور پذیرش تحصیلی موقت برای داوطلبان، از انها درخواست اصل مدرک ترجمه  را دارند و در صورتی که دانشجو قادر به انجام این کار نباشد، پذیرش باطل می گردد.

بارها مشاهده شده است وقتی به دانشجویی پذیرش داده می شود، دانشگاه مقصد از دانشجو اصل مدارک را زمانی که به دانشگاه می رسد، خواهد خواست تا در اختیار واحد پذیرش قرار داده تا تطبیق اصل مدارک به زبان فارسی با مدارک ترجمه شده نیز در دانشگاه مقصد صورت پذیرد و باید به این موضوع نیز توجه کنید.

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

همانند توصیه نامه، فرمت و استاندارد خاصی ندارد. اما صحت ترجمه و مهر وزارت خارجه و دادگستری بعضا برای ارائه به دانشگاه های خارج از کشور مورد نیاز می باشد.

در صورت داشتن هر گونه پرسش در ارتباط با گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری با کارشناسان گروه دارالترجمه رسمی آراد تماس حاصل فرمایید