برای دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران اعم از آزاد و غیر انتفاعی و دولتی و علمی کاربردی، خیلی متفاوت نیست. اما در صدور مدارک توسط واحدهای مختلف‌، تفاوت هایی وجود دارد مثلا اگر فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستید، مدرک شما و ریز نمرات شما به تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد باید برسد.

تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پشت دانش نامه، برای ترجمه رسمی و هم چنین مهر وزارتین مورد نیاز است.

 

درباره ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی بیشتر بدانید

در صورت داشتن هر گونه پرسش در ارتباط با ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد با کارشناسان گروه دارالترجمه رسمی آراد تماس حاصل فرمایید