مسائل و مشکلاتی که در زمینه ترجمه وجود دارد را می‌توان به دو گروه تقسیم بندی کرد.

الف) مشکلات مربوط به مترجم

ب) مشکلات مربوط به ماهیت زبان‌ها

برای یک ترجمه خوب، ساده و روان، مترجم باید علاوه بر تسلط به هر دو زبان مبدأ و مقصد، از استعداد نقد و نویسندگی نیز برخوردار باشد. همچنین مترجم باید از موضوع ترجمه، آشنایی کامل را داشته باشد تا بتواند متن را بفهمد و دنبال کند. متاسفانه اکثر مترجمان به هر دو زبان تسلط کافی ندارند و این خود مشکلاتی را در ترجمه به وجود می‌آورد.

از مشکلات مربوط به ماهیت زبان‌، تفاوت فرهنگ‌، سبک، ساختار و گویش‌های متفاوت زبان‌های جوامع مختلف را می‌توان نام برد. تفاوت‌های فرهنگی موضوعی است که امکان دارد در ترجمه مشکل‎ساز شود. فرهنگ، مجموعه‌ای از آداب، سنت‌ها، ارزش‌ها، باورها، عقاید و مذهب است. بنابراین برخی مفاهیم وجود دارند که خاص یک فرهنگ و مذهب هستند و ترجمه‌ آن‌ها مشکل است. ترجمه روشی برای ایجاد ارتباط میان دو فرهنگ است. سادگی و دشواری ترجمه به میزان تشابه فرهنگ هر دو زبان مبدأ و مقصد بستگی دارد. مترجم می‌کوشد تا معادل عناصری که در زبان مقصد نیستند را پیدا کند. به همین دلیل روش‌های متفاوتی برای ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی وجود دارد. این روش‌ها عبارتند از: وامگیری، تعریف کردن، ترجمه تحت اللفظی، جایگزینی، واژه سازی، حذف کردن و افزودن. انتخاب از بین این روش‌ها ترتیب خاصی دارد. نمونه‌ی دیگر از مسائل ترجمه، مشکلات ناشی از ابهام است. هنگامی که یک کلمه بیش از یک معنی دارد گفته می‌شود از لحاظ لغوی مبهم است. همچنین منظور از ابهام ساختاری این است که یک عبارت یا جمله بیش از یک معنی دارد.

برای عبور از موانع و مشکلات ترجمه، مترجم باید اثر خود را از قید و بند ساختار زبان فارسی دور کند و تلاش کند مفاهیم را با ساختار انگلیسی منطبق کند؛ به عبارتی دیگر، باید از دید یک انگلیسی زبان به متن نگاه کند.