نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی فوری

.

براساس ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی «قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم دفاتر رسمی» مصوب ۳۱/۵/۱۳۷۷ ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی» که به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و براساس پیشنهادهای دریافت شده، بازنگری شده است، به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم‎الاجرا می‎باشد.

نوع سند قیمت قبلی(ریال) قیمت جدید (ریال)
ترجمه ریزنمرات دبیرستان پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰
ترجمه ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۸۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
ترجمه کارت شناسایی ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
ترجمه کارت معافیت ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
ترجمه کارت ملی ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
ترجمه فوری شناسنامه(تا دو فرزند) ۲۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
ترجمه ابلاغیه – اخطار قضاییه ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه فوری برگه مرخصی ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه فوری توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه فوری جواز اشتغال به کار ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه حکم بازنشستگی (کوچک) ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه دفترچه بیمه ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه ریزنمرات دبستان- راهنمایی (هرسال) ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه فوری سند تلفن همراه ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه فوری فیش مستمری (کوچک) ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی فوری کارت بازرگانی هوشمند ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه فوری کارت عضویت نظام مهندسی ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی فوری کارت نظام پزشکی ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه کارت پایان خدمت ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه گزارش ورود و خروج از کشور ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه گواهی تجرد- تولد- فوت ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
نوع سند قیمت قبلی(ریال) قیمت جدید(ریال)
ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی ریزنمرات دانشگاه ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی عدم سو پیشینه ۳۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی گذرنامه (بدون رویداد) ۳۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۴۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی اساسنامه ثبت شرکت های فرمی (هر صفحه) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی انواع قبض (مالیات-پرداخت بیمه-اب و برق…) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ تشخیص مالیات-مالیات قطعی (هر صفحه) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ جلب-احضاریه ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه دائم پزشکی ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه مطب-پروانه مسئولیت فنی ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه نشر و انتشارات ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه وکالت ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی تقدیرنامه و لوح سپاس-حکم قهرمانی (کوچک) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی ثبت علائم تجاری-ثبت اختراع ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی جواز دفن ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی جواز کسب ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی ریزمکالمات تلفن (هر صفحه) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی سرفصل دروس (هر صفحه) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
نوع سند قیمت قبلی(ریال) قیمت جدید(ریال)
ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سبک ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی فیش حقوقی (کوچک) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی فیش مستمری (بزرگ) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی کارت مباشرت ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدایی (هر صفحه) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی بانک یا سپرده بانکی ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی ها (سایر موارد) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰ نفر) ۴۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق-حکم بازنشستگی ۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها-روزنامه رسمی) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی اجاره نامه-بنچاق-صلح نامه محضری (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی اساسنامه-ثبت شرکت غیرفرمی (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی بیمه شخص ثالث-قرارداد بیمه (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها-اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی تقدیرنامه-لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه پایان کارساختمان (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه مهندسی (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پرینت های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر) ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
نوع سند قیمت قبلی(ریال) قیمت جدید(ریال)
ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی-حکم کارگزینی ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی فیش حقوقی (بزرگ) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی قرارداد استخدامی (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی پزشکی-گزارش پزشکی-گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی حصر وراثت ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی موافقت اصولی ۶۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
ترجمه رسمی دفترچه وکالت ۶۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی اوراق محضری (تعهدنامه-رضایت نامه-استشهادنامه-اقرارنامه)(هر صفحه) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی بارنامه (هر صفحه) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ ازمایش پزشکی (بزرگ) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی ملک ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی جواز تاسیس ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت آن ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سنگین ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی سند مالکیت (دفترچه ای) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی قیم نامه (هر صفحه) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
نوع سند قیمت قبلی(ریال) قیمت جدید(ریال)
ترجمه رسمی مالیات بر ارث (هر صفحه) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی وکالتنامه (نیم برگ) ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی اظهارنامه-تقاضای ثبت شرکت-شرکت نامه (پشت و رو) ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی اوراق قضایی (دادنامه- رای دادگاه-پرونده حقوقی)(هر صفحه) ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی سند طلاق یارونوشت آن ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی سند مالکیت (تک برگی) ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی قرارداد (هر صفحه) ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
ترجمه رسمی وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
تبصره

تبصره : ۱ – در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزود می شود:

الف-هزینه های دفتری(کپی ، پلمپ و …)

ب-ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید

پ-ترجمه هر انتقال در سند ملک

تبصره ۲-برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر ، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۳۰۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره ۳-هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با ان برای هر نسخه ۲۵% هزینه ترجمه می باشد اما برای می باشد اما برای مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود.

تبصره ۴-هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره۵-منظور از هر صفحه صفحات A4 تا ۲۰ سطر می باشد.

سفارش ترجمه رسمی آنلاین