پیرو بخشنامه مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ مبنی بر یکسان سازی فرمت تابلوهای دفاتر ترجمه رسمی به اطلاع مترجمان رسمی سراسر کشور می رساند که براساس ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی فقط استفاده از علامت قوه قضائیه، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلو دارالترجمه مجاز می باشد. لذا استفاده از هرگونه نام یا عنوان برای دفاتر ترجمه غیرمجاز و تخلف می باشد.

درصورت داشتن سوال  با کارشناسان دارالترجمه رسمی آراد تماس بگیرید. ما همواره آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات مشتریان عزیز می باشیم.