ترجمه رسمی مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

تأییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید ارزشنامه های تحصیلی :

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضای مراکز مذکور در پشت سند قابل ترجمه تأیید میباشد.

ترجمه رسمی و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( دانشگاه سراسری) ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم در پشت دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی :

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاءهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید میباشد.

ترجمه رسمی و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاءهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تأیید میباشد.

ترجمه رسمی و تایید گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی :

گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور :

دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید مدارک و گواهی صادره از حوزه های علمیه :

مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید کارت نظام پزشکی :

کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید سرفصل دروس:

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران :

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی و تایید مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور :

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

گواهیهای آموزشی

ترجمه رسمی و تایید گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای :

گواهی های مهارت فنی و حرفه¬ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید است.
اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید است.

نکته: شرایط تایید شدن مدارک فنی و حرفه ای:

۱- نامه از دارالترجمه به فنی حرفه ای بخش ارزیابی مهارت واقع در کرج

۲- نامه از فنی حرفه ای به مرکز صدور گواهی نامه جهت اصالت گواهینامه

۳- نامه از مرکز صدور گواهینامه به فنی حرفه ای کرج

۴-نامه فنی حرفه ای کرج به دارالترجمه

ترجمه گواهینامه و همراه بودن برگه اصالت گواهینامه جهت تایید.

ترجمه رسمی و تایید گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی :

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید میباشد.

گواهینامه های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسه عالی آموزش و پژوهش قابل ترجمه و تأیید نیست.

درصورت داشتن سوال بیشتر در زمینه شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی با کارشناسان دارالترجمه رسمی آراد تماس بگیرید. ما همواره آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات مشتریان عزیز می باشیم.