مدارک لازم برای دریافت ویزای چین:

اصل پاسپورت (داشتن 3 صفحه خالی الزامی است.)

حتما 2 قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک و باید عکس جدید باشد و در ویزاهای قبلی استفاده نشده باشد.

گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی با مهر بانک برای هر نفر40 میلیون تومان.(مبلغ  جدید با توجه به نرخ ارز باید استعلام گرفته شود)

کپی شناسنامه صفحه اول و دوم با نام همسر و فرزندان و در صورت مجرد بودن نام پدر و مادر
مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کار با شماره ثابت و همراه با ذکر کد پستی الزامی است)

. جهت ویزای 6 ماهه باید 4 ویزای قبلی، برای ویزای 2 ساله حداقل 7ویزای قبلی در پاسپورت باشد.

ویزای گروهی حداقل 5 نفر میباشد.

مدت زمان  تحویل ویزای چین:

  • توریستی گروهی عادی:7 روز کاری
  • توریستی گروهی فوری: 6روز کاری
  • توریستی انفرادی عادی: 10 روز کاری
  • توریستی انفرادی فوری: 8 روز کاری
  • یک ماهه تجاری: 10 روز کاری
  • 3 ماهه دبل: 10 روز کاری
  • 3 ماهه سینگل 90 روز اقامت: 10 روز کاری
  • 6 ماهه مولتی: 10 روز کاری
  • یکساله مولتی 30 روز اقامت: 10 روز کاری