اصل پاسپورت +2 قطعه عکس+مشخصات فردی+ تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر) رزرو هتل در تاجیکستان

دانشجویی:اسکن کارت دانشجویی+اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه

تجاری: اصل قرارداد با شرکت مربوطه در تاجیکستان

مدت زمان دریافت ویزا:

  • توریستی: دو روز کاری
  • تجاری: دو روز کاری
  • دانشجویی: دو روز کاری