اصل پاسپورت  همراه با امضای مسافر

2 قطعه عکس 4*3 + مشخصات فردی (زمینه سفید و تمام رخ بدون چرخش سر و شانه )

بلیط رفت و برگشت قطعی

فرم مشخصات فردی

“جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است.”
( ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میشود).
برای مثال اگر مبدا پرواز از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد. تاریخ ویزا طبق تاریخ سفر صادر میشود.

مدت زمان دریافت ویزای روسیه

ویزای 15 روزه توریستی عادی: 8 روز کاری

ویزای 15 روزه توریستی فوری: 3 روز کاری