اصل پاسپورت

2 قطعه عکس  3*4

پر کردن فرم مشخصات فردی – تاریخ شروع ویزا با سفر باید یکی باشد.

نوع و مدت زمان دریافت ویزای قرقیزستان:

  • یک ماهه توریستی: 3 تا 4 روز کاری
  • یک ماهه توریستی با دو بار ورود: 3 تا 4 روز کاری
  • سه ماهه توریستی با یک بار ورود: 3 تا 4 روز کاری
  • یک ماهه مولتی: 3 تا 4 روز کاری
  • سه ماهه سینگل: 3 تا 4 روز کاری

در صورت ترجمه هر یک از مدارک لازم می توانید با کارشناسان ما در دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت سفارش ترجمه آنلاین درخواست دهید.