قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

2020-01-26T14:16:36+03:30آگوست 20th, 2019|Categories: وبلاگ|Tags: , |

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد: الف: اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.