روشهای مترجمان عرب در ترجمه

2021-05-29T15:48:39+04:30می 26th, 2021|Categories: کتاب ترجمه, وبلاگ|Tags: , |

کوشش دیگر مترجم این است که خود را با مولف یکی کند،یعنی با قلب او احساس نماید. با چشم او ببیند و با زبان او سخن گوید. تنها با این دو کار است که مساله امانتداری در ترجمه تحقق می یابد و مولف و مترجم درست مثل یک شخص می شوند. مثل این است که مترجم در جلوی آیینه بایستد و تصویر خود را درون آن ببیند. در واقع این، تصویر همان مولف است.

مدارک لازم برای اخذ ویزای کره جنوبی

2021-05-25T12:01:49+04:30می 25th, 2021|Categories: وبلاگ, ویزا|

مدارکی که برای دریافت ویزای کره جنوبی لازم است، به شرح زیر می باشند: اصل گذرنامه با امضا، به همراه گذرنامه‌­های قبلی مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبه‌روی هم ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

چه موضوعاتی را ترجمه کنیم-بخش سوم

2021-05-29T15:54:11+04:30می 23rd, 2021|Categories: کتاب ترجمه, وبلاگ|Tags: |

اکنون که سخن بر این است که برای نهضت ما ترجمه مفیدتر است یا تالیف؟ سردبیر المقتطف توانست این واقعیت را مکشوف سازد که ما در حوزه علوم به ترجمه نیازمندیم، چون سود و مصلحت ما در آن است و ما به علوم نیاز داریم. او با این بیان تا حدودی تمایل و گرایش شخصی خود نسبت به علم را بازگو کرده است.

چه موضوعاتی را ترجمه کنیم-بخش دوم

2021-05-23T12:15:05+04:30می 17th, 2021|Categories: کتاب ترجمه, وبلاگ|Tags: |

سردبیر المقتطف سپس چنین اظهار عقیده می کند: " حوزه علوم- با وجود تفاوتهایش- حوزه ای است که در آن باید کفه ترجمه بر کفه تالیف سنگینی کند، چون غربیان در کشف و ایجاد ابزارها و وسایل تحقیق چندین مرحله از ما جلوتر هستند. آنها پرده ابهام را از چهره حقایقی فراوان در علوم زیست شناسی، هیئت، شیمی، علوم طبیعی و دیگر علوم، کنار زدند.

بارگذاری مطالب بیشتر