ترجمه رسمی

صفحه اصلیبرچسب: ترجمه رسمی

شرایط تایید ترجمه رسمی مدارک – انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم

2019-12-19T17:49:53+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم- آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶- بخش دوم ماده ۱۶ دایر کردن مؤسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسؤولین این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام اداره فنی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم2019-12-19T17:49:53+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

2019-12-19T17:49:53+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی-ماده ۲- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد: الف: اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی2019-12-19T17:49:53+03:30

درباره دارالترجمه یا دفتر ترجمه رسمی بیشتر بدانید

2019-12-19T17:49:53+03:30

دارالترجمه یا دفتر ترجمه رسمی سازمانی است که وظیفه عمده آن برگرداندن متون از زبان مبدا به زبان مقصد است. دارالترجمه محل کسب و کار مترجمان است. همان گونه که [...]

درباره دارالترجمه یا دفتر ترجمه رسمی بیشتر بدانید2019-12-19T17:49:53+03:30

یکسان سازی فرمت تابلوهای دفاتر ترجمه رسمی

2019-12-19T17:49:53+03:30

یکسان سازی فرمت تابلوهای دفاتر ترجمه رسمی، به اطلاع مترجمان رسمی سراسر کشور می رساند که براساس ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی فقط استفاده از علامت قوه قضائیه، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلو دارالترجمه مجاز می باشد.

یکسان سازی فرمت تابلوهای دفاتر ترجمه رسمی2019-12-19T17:49:53+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

2020-01-26T14:16:36+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد: الف: اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی2020-01-26T14:16:36+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم

2020-01-26T14:17:50+03:30

ماده ۱۶ دایر کردن مؤسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسؤولین این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم2020-01-26T14:17:50+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد

2020-01-26T14:18:37+03:30

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶-پیوستهای لازم درخواست مترجمی رسمی

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد2020-01-26T14:18:37+03:30