ترجمه

صفحه اصلیبرچسب: ترجمه

مشکلات ترجمه و مترجم- قوانین ترجمه

معنای فرم زنی در دارالترجمه ها

2020-01-20T11:59:40+03:30

فرم زنی در ترجمه به معنای انجام ترجمه مواردی که فرمت آنها مشخص بوده و تنها اسامی تفاوت می کند. مانند ترجمه شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی، برخی قراردادها و … به معنای انجام ترجمه مواردی که فرمت آنها مشخص بوده و تنها اسامی تفاوت می کند. مانند ترجمه شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی، برخی قراردادها و … .

معنای فرم زنی در دارالترجمه ها2020-01-20T11:59:40+03:30

قوانین ترجمه در جمهوری اسلامی ایران

2020-01-20T12:06:27+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات ۲۹/۴/۱۳۷۶ ماده ۱ – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد .

قوانین ترجمه در جمهوری اسلامی ایران2020-01-20T12:06:27+03:30

مشکلات ترجمه و مترجم

2019-12-19T17:49:53+03:30

رای یک ترجمه خوب، ساده و روان، مترجم باید علاوه بر تسلط به هر دو زبان مبدأ و مقصد، از استعداد نقد و نویسندگی نیز برخوردار باشد. همچنین مترجم باید از موضوع ترجمه، آشنایی کامل را داشته باشد تا بتواند متن را بفهمد و دنبال کند. متاسفانه اکثر مترجمان به هر دو زبان تسلط کافی ندارند و این خود مشکلاتی را در ترجمه به وجود می‌آورد.

مشکلات ترجمه و مترجم2019-12-19T17:49:53+03:30

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی

2020-01-20T13:37:58+03:30

انواع ترجمه در دارالترجمه رسمی :ترجمه رسمی مکتوب:ترجمه‌ای است که توسط مترجم رسمی در سربرگ‌ قوه قضاییه انجام، و توسط وی مهر و امضا می‌شود. ترجمه خوب، ترجمه شفاهی رسمی، ترجمه شفاهی غیر رسمی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی2020-01-20T13:37:58+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد

2019-12-19T17:49:53+03:30

ماده ۱ قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی رسمی دعوت می نماید تا درخواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره فنی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نمایند. ماده ۲ درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد: ۱ یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه .

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد2019-12-19T17:49:53+03:30

۷ تکنیک ترجمه که کار شما را راحت می‌کند

2020-01-26T12:37:32+03:30

مقایسه روش‌های ترجمه (Methods) با تکنیک‌های ترجمه (Techniques) ۷ تکنیک ترجمه که کار شما را راحت می‌کند-واقعا چه تفاوتی میان روش و تکنیک وجود دارد؟ بسیار ساده است: یک متد ناظر به ترجمه تمامی متن است در حالیکه تکنیک‌ها ممکن است در جاهای مختلف یک متن بنا بر نیاز به صورت متفاوت مورد استفاده قرار بگیرند. این تکنیک‌ها دارای ۷ طبقه‌بندی عمده هستند:

۷ تکنیک ترجمه که کار شما را راحت می‌کند2020-01-26T12:37:32+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم

2019-12-19T17:49:53+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم- آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶- بخش دوم ماده ۱۶ دایر کردن مؤسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسؤولین این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام اداره فنی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم2019-12-19T17:49:53+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

2020-01-26T14:16:36+03:30

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد: الف: اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی2020-01-26T14:16:36+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد

2020-01-26T14:18:37+03:30

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶-پیوستهای لازم درخواست مترجمی رسمی

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد2020-01-26T14:18:37+03:30