مترجم

صفحه اصلیبرچسب: مترجم

مترجم رسمی

مشکلات ترجمه و مترجم

2019-12-19T17:49:53+03:30

رای یک ترجمه خوب، ساده و روان، مترجم باید علاوه بر تسلط به هر دو زبان مبدأ و مقصد، از استعداد نقد و نویسندگی نیز برخوردار باشد. همچنین مترجم باید از موضوع ترجمه، آشنایی کامل را داشته باشد تا بتواند متن را بفهمد و دنبال کند. متاسفانه اکثر مترجمان به هر دو زبان تسلط کافی ندارند و این خود مشکلاتی را در ترجمه به وجود می‌آورد.

مشکلات ترجمه و مترجم2019-12-19T17:49:53+03:30

ده نکته برای تبدیل شدن به مترجم موفق

2020-01-20T13:36:00+03:30

ده نکته برای تبدیل شده به مترجم موفق-نکته اول یک مترجم حرفه ای، داشتن دانش کامل از زبانهای مبدأ و مقصد می باشد.-نکته سوم: مترجم باید پا به پای رشد و تغییرات در زبان پیش برود و در زمینه ظرایف زبانی و نو واژگان به روز باشد.

ده نکته برای تبدیل شدن به مترجم موفق2020-01-20T13:36:00+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد

2019-12-19T17:49:53+03:30

ماده ۱ قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی رسمی دعوت می نماید تا درخواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره فنی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نمایند. ماده ۲ درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد: ۱ یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه .

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد2019-12-19T17:49:53+03:30

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد

2020-01-26T14:18:37+03:30

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶-پیوستهای لازم درخواست مترجمی رسمی

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد2020-01-26T14:18:37+03:30