مدارک لازم برای دریافت ویزای کوبا به شرح زیر می باشد:

اصل پاسپورت

دو قطعه عکس

گواهی حساب بانکی

گواهی اشتغال به کار

مدت زمان دریافت ویزای کوبا:

7 روز کاری