ترجمه مدارک دانشگاه آزاد چگونه است؟

برای ترجمه رسمی ریزنمره و دانشنامه دانشگاه آزاد، به تأییدیه‌ی دانشگاه پیش از ترجمه نیاز است. شما می‌توانید پیش از مراجعه به دارالترجمه تأییدیه‌های مورد نظر را اخذ و در زمان مراجعه به مسئول دفتر ترجمه ارائه دهید یا در صورتی که این امکان برای دفتر ترجمه فراهم بود، از آن‌ها تقاضا کنید تا تأییدیه‌های لازم را برای شما اخذ نمایند. مسئولین دارالترجمه آراد شما را در اخذ تأییدیه‌های لازم برای ترجمه مدارک دانشگاه آزاد یاری می‌نمایند. کافی است هنگام تحویل مدارک خود اعلام کنید که تأییدیه‌های لازم را اخذ نکرده‌اید.

30 60 15 45 60 30 15 45 5 10 20 25 35 40 50 55 MADE IN ITALY

مدت زمان ترجمه ریزنمره به انگلیسی

تقریباً ۳ روز کاری

هزینه ترجمه ریزنمره به انگلیسی

طبق نرخ‌نامه دادگستری

ترجمه فوری ریزنمره دانشگاه آزاد

تقریباً  ۲ روز کاری

ترجمه ریزنمره به انگلیسی: Transcript