ترجمه مدارک دانشگاه سراسری

ترجمه مدارک دانشگاه سراسری چگونه است؟

برای ترجمه مدارک دانشگاه وزارت علوم نیاز به دریافت تأییدیه‌ی تحصیلی از سامانه‌ی سجاد است. بسیاری بر این باور هستند که اعتبارسنجی این مدارک از طریق QR درج‌شده در پایین مدرک انجام می‌پذیرد اما اعتبارسنجی مورد تأیید دفاتر ترجمه رسمی از طریق سامانه سجاد انجام می‌پذیرد. تأییدیه‌ی سامانه سجاد را متقاضیان می‌توانند پیش از مراجعه به دفاتر ترجمه رسمی تهیه و در هنگام تحویل مدارک به مسئول پذیرش تحویل دهند. در صورتی که این تأییدیه را دریافت نکرده‌اید لازم است تا با هماهنگی با مسئول پذیرش درخواست خود برای اخذ این تأییدیه‌ها توسط دارالترجمه را اعلام نمایید.

30 60 15 45 60 30 15 45 5 10 20 25 35 40 50 55 MADE IN ITALY

مدت زمان ترجمه ریزنمره به انگلیسی

تقریباً ۳ روز کاری

هزینه ترجمه ریزنمره به انگلیسی

طبق نرخ‌نامه دادگستری

ترجمه فوری ریزنمره دانشگاه سراسری

تقریباً  ۲ روز کاری

ترجمه ریزنمره به انگلیسی: Transcript